Dzięki usłudze możesz:

– zdefiniować które konta SIP będą dzwoniły i w jakiej konfiguracji,
– przekierować połączenia,
– uruchomić usługę „znajdź mnie”,
– włączyć pocztę głosową,
– ustawić szablon IVR,
– ustawić nazwę numeru,
– zmienić numer do prezentacji w przypadku posiadania więcej jak jeden numer na koncie SIP,
– przenieść numer do innego konta SIP,
– zamienić numer na usługę fax2email.

Kliknij na link „konfiguruj numer” przy numerze telefonu.

Połączenie na konto SIP
Aby ustawić połączenie na konto SIP kliknij w „konfiguruj numer” przy numerze telefonu i wybierz „Połączenie na konto SIP”

Zaznacz, które konta SIP mają dzwonić gdy ktoś zadzwoni na Twój numer, wybierz opcję „dzwonią wszystkie naraz” lub w „kolejności”.

W tym przypadku zadzwonią równocześnie konta SIP: 1250843 oraz 1252615


Teraz zadzwoni konto SIP 1250843, jeśli przez 10 sekund nie odbierze to zadzwonią konta 1250843 i 1252615

Ustawienia dodatkowe
Można ustawić aby zamiast sygnału oczekiwania odtwarzana była muzyka. Możesz wgrywać własne pliki muzyczne korzystając z usługi Muzyka podczas czekania

Można również ustawić aby na ekranie telefonu pojawiała się dodatkowo nazwa numeru lub numer na który ktoś do Ciebie dzwoni. Funkcja jest przydatna jeśli posiadasz wiele numerów i odbierasz je na jednym kocie SIP i jednej aplikacji lub urządzeniu.

Można dodać +48 dla połączeń przychodzących z numerów polskich.

Przekierowanie przychodzących wiadomości SMS (funkcja jest aktywna dla numerów komórkowych oraz dla numerów zagranicznych z obsługą SMS)
Przychodzące wiadomości SMS możesz:
– przekierować na konto SIP (odbierzesz je w aplikacji lub na telefonie który wspiera odbiór wiadomości)
– przekierować na adres email
– przekierować na inny numer komórkowy
– uruchomić zdefiniowany URL

Więcej info zobacz Przekierowanie SMS

Przekierowanie warunkowe i bezwarunkowe

Dzięki usłudze możesz:
– zdefiniować przekierowanie na zewnętrzny numer,
– włączyć przekierowanie bezwarunkowe lub warunkowe.

Aby skonfigurować przekierowanie bezwarunkowe (natychmiastowe) kliknij w „konfiguruj numer” przy numerze telefonu i wybierz „przekierowanie bezwarunkowe”

Wpisz numer na który ma zostać włączone przekierowanie i ustal jaki numer ma się wyświetlać gdy ktoś do Ciebie zadzwoni. W polu „Przekieruj na” wpisz numer w formacie jak dla połączeń wychodzących.

Ustal prezentację. 
Jeśli ma się wyświetlać numer, który do Ciebie dzwoni wybierz: numerem przychodzącym
Jeśli ma się wyświetlać numer na który ktoś dzwoni, wybierz: numerem przekierowywanym

Przekierowanie warunkowe
Aby włączyć przekierowanie warunkowe kliknij na link „konfiguruj” przy numerze telefonu i wybierz „przekierowanie warunkowe”

Przekierowanie warunkowe zastosuj kiedy chcesz aby system zadzwonił na konto SIP a po sprawdzeniu warunków przekierował połączenie na numer zewnętrzny.

Przy przekierowaniu warunkowym najpierw następuje połączenie na zdefiniowane konto SIP (jedno lub więcej), następnie gdy spełniony jest jeden z warunków następuje przekierowanie.
Dostępne warunki: „nie odbiera”, „zajęty” lub „niedostępny”

Ustal prezentację. 
Jeśli ma się wyświetlać numer, który do Ciebie dzwoni wybierz: numerem przychodzącym
Jeśli ma się wyświetlać numer na który ktoś dzwoni, wybierz: numerem przekierowywanym

Połączenia przekierowane taryfikowane są zgodnie z cennikiem połączeń wychodzących.

Poczta głosowa

Dzięki usłudze możesz:
– włączyć możliwość pozostawiania wiadomości od osób dzwoniących do Ciebie.

Własne komunikaty:
Własny komunikat dźwiękowy możesz nagrać z telefonu podłączonego do konta SIP i wybrać numer: *6X (gdzie X to numer nagrania). W ten sposób możliwe jest nagranie 10 powiadomień (0 – 9).

Instalacja usługi:
Jeżeli na koncie w zakładce „Moje konto” / „Usługi” nie widać usługi Poczta głosowa pod dolną belką Usługi globalne dodaj usługę do konta.

Jak włączyć usługę?
Aby aktywować i skonfigurować usługę kliknij w „konfiguruj numer” przy numerze telefonu na którym chcesz aktywować usługę, wybierz z menu po lewej stronie „Poczta głosowa”, skonfiguruj usługę i zapisz ustawienia przyciskiem „Zapisz”.

Połączenie nastąpi na zdefiniowane konto SIP (jedno lub więcej), następnie gdy spełniony jest jeden z warunków nastąpi odtworzenie komunikatu i krótki sygnał dźwiękowy po którym rozpocznie się nagrywanie wiadomości głosowej. Nagrana wiadomość jest wysyłana na adres e-mail zdefiniowany w usłudze i dodatkowo przechowywana w panelu przez okres jednego miesiąca. Nagrania zobaczysz klikając w nazwę usługi „Poczta głosowa” pod belką „Usługi globalne”.

Ważne:
Po każdej zmianie konfiguracji zatwierdź zmianę przyciskiem

Zobacz również:
Konta SIP a numery publiczne
Zakładka bezpieczeństwo
Wdzwoń się