Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > Wirtualna Centrala

Dzięki usłudze możesz: - zdefiniować które konta SIP będą dzwoniły i w jakiej konfiguracji, - przekierować połączenia, - uruchomić usługę "znajdź mnie", - włączyć pocztę głosową, - ustawić szablon IVR, - ustawić nazwę numeru, - zmienić numer do prezentacji...