Baza wiedzy SuperVoIP.pl > FAQ > Rozliczenia

Zawarcie umowy następuje poprzez wpłatę środków na saldo konta klienta w systemie przedpłaconym po zaakceptowaniu warunków regulaminu. Opłaty za utrzymanie pobierane są z góry za każdy miesiąc z salda konta, brak środków na koncie na pokrycie opłat...

Baza wiedzy SuperVoIP.pl > FAQ > Pierwsze kroki

§ 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępneRegulamin określa zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych oferowanych pod marką supervoip.pl oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym. § 2. DefinicjeUżyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: - Regulamin - niniejszy...