Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > Wirtualna Centrala

Jak przechwytywać połączenia na swój telefon

Aby przechwycić połączenie przychodzące na inne konto SIP wybierz na klawiaturze telefonu:
*8XXX gdzie XXX oznacza numer wewnętrzny, którego połączenie chcesz przechwycić,
*8112 aby przechwycić aktualnie dzwoniące konto bez podawania numeru wewnętrznego.

Możesz przypisać skrót w telefonie do klawisza programowalnego:
– wybierz typ tony DTMF, szybkie wybieranie lub ściąganie połączeń i wpisz wartość: *8112
– w telefonie Yealink wpisz wartość: *8112 dla funkcji „Ściąganie połączeń” w ustawieniach – Funkcje

Ważne:
Aby korzystać z usługi na koncie musi być aktywna usługa „Numery wewnętrzne” z przypisanymi numerami wewnętrznymi do kont SIP.
Przechwytywanie działa dla połączeń przychodzących z zewnątrz, nie działa dla połączeń wewnętrznych.

Zobacz również:
BLF