Dzięki usłudze możesz:

– rozmawiać bezpłatnie pomiędzy kontami SIP po numerach wewnętrznych
– transferować (przełączać) rozmowę na inny numer wewnętrzny, numer miejski lub do kolejki połączeń
– przydzielić numer wewnętrzny do konta SIP, do numeru miejskiego na koncie, do numeru zewnętrznego lub do kolejki połączeń
– przechwytywać połączenia przychodzące na inne konta SIP i odbierać na swoim koncie
Możesz zdefiniować numery 2 lub 3 cyfrowe.

Transferowanie rozmów
Rozróżniamy dwa rodzaje transferów bezwarunkowe i warunkowe. Po odebraniu połączenia mamy dwie możliwości:
• transfer bezwarunkowy:
Wybierz # i docelowy numer wewnętrzny. Rozmowa zostanie przełączona bezwarunkowo. Aby przyspieszyć przełączenie po numerze docelowym dodaj jeszcze raz #
• transfer warunkowy:
Wybierz ** i docelowy numer wewnętrzny. System zawiesi obecne połączenie i połączy Cię z numerem do którego chcesz przełączyć rozmowę. Jeśli zdecydujesz się na transfer odłóż słuchawkę, jeśli chcesz powrócić do osoby dzwoniącej naciśnij *

Więcej info: Jak przełączać (transferować) połączenia

Przechwytywanie rozmów
Aby przechwycić połączenie wybierz:
*8XXX gdzie XXX oznacza numer wewnętrzny, którego połączenie chcesz przechwycić,
*8112 aby przechwycić aktualnie dzwoniące konto bez podawania numeru wewnętrznego.

Instalacja usługi:
1. Aby uruchomić usługę wybierz w panelu zakładkę „Moje Usługi”.

2. Rozwiń listę wyboru usług globalnych i wybierz: „Wirtualna centrala – numery wewnętrzne”

3. Zdefiniuj nazwy i numery wewnętrze dla kont SIP. Możesz również zdefiniować numery wewnętrzne dla numerów miejskich, numerów zewnętrznych oraz przypisać je do kolejek.

4. Po zatwierdzeniu możesz natychmiast korzystać z usługi, aby połączyć się z numerem wewnętrznym wystarczy wybrać zdefiniowany numer.

Info:
Przy połączeniach wewnętrznych pomiędzy kontami SIP w Caller ID przekazujemy numer wewnętrzny i nazwę (opis).
W konfiguracji „Połącz na wiele kont SIP” możesz skierować połączenie wewnętrzne równocześnie na 3 konta SIP, możesz również określić kolejne warunki łączenia gdy nie odbiera, jest zajęty lub niedostępny.
Konfiguracja „Połącz na jeden z Twoich numerów” umożliwia podłączenie numeru wewnętrznego na numer miejski skierowany do dowolnej usługi, np. równocześnie (lub w kolejności) na zdefiniowane konta SIP, scenariusza IVR, kolejki połączeń lub innej usługi.
Akcja „uruchom kolejkę” pozwala na uzyskanie połączenia wewnętrznego oraz transfer (przekazanie) połączenia bezpośrednio do zdefiniowanej kolejki połączeń. Funkcja przydatna jest podczas transferu jeśli nie ma możliwości podglądu zajętości na stanowisku lub po prostu przekazania połączenia do innej grupy konsultantów (innej kolejki).
Nie ma opłaty za numer wewnętrzny, można dodać dowolną ilość numerów w ramach usługi.

Zobacz również:
Definiowanie i ustawienia kolejek
Jak przełączać (transferować) połączenia


Zobacz konfigurację usługi w naszym nowym panelu: