Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja urządzeń > Asterisk

plik sip.confregister => konto_sip:haslo@sip.supervoip.pl [konto_sip]username=konto_sipfromuser=konto_sipsecret=hasło_siptype=peercontext=defaulthost=sip.supervoip.plfromdomain=sip.supervoip.pldisallow=allallow=ulawinsecure=port,inviteplik extensions.conf[default] ;przychodzące z rozpoznawaniem na jaki numer przychodzi połączenieexten => numer_publiczny_1,1,Dial(SIP/numer_telefonu_wewnętrznego_1,90,)exten => numer_publiczny_1,2,Hangup exten => numer_publiczny_2,1,Dial(SIP/numer_telefonu_wewnętrznego_2,90,)exten => numer_publiczny_2,2,Hangup exten => numer_publiczny_3,1,Dial(SIP/numer_telefonu_wewnętrznego_3,90,)exten => numer_publiczny_3,2,Hangup ;wychodzące exten => _X.,1,Set(CALLERID(all)=XXXXXXXXX exten => _X.,2,Dial(SIP/supervoip/${EXTEN},90,) XXXXXXXXX numer telefonu którym chcemy...

Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja urządzeń > Asterisk

pjsip.conf [trunk-supervoip]type=registrationtransport=transport-udpoutbound_auth=trunk-supervoip-authserver_uri=sip:sip.supervoip.pl:5060client_uri=sip:NNNNNNN@sip.supervoip.pl:5060contact_user=NNNNNNNretry_interval=60forbidden_retry_interval=600expiration=3600line=yesoutbound_proxy=sip:sip.supervoip.plendpoint=trunk-supervoip [trunk-supervoip]type=endpointtransport=transport-udpcontext=from-supervoipdisallow=allallow=alaw,ulawaors=trunk-supervoipoutbound_auth=trunk-supervoip-auth;from_user=NNNNNNNfrom_domain=sip.supervoip.pl [trunk-supervoip]type=aorcontact=sip:sip.supervoip.pl:5060outbound_proxy=sip:sip.supervoip.pl [trunk-supervoip]type=identifyendpoint=trunk-supervoipmatch=sip.supervoip.pl [trunk-supervoip-auth]type=authauth_type=userpassusername=NNNNNNNpassword=PPPPPPPPPPPP extensions.conf exten => _XXXXXXXXX,1, SET(CALLERID(name)=KKKKKKKK)exten => _XXXXXXXXX,n, SET(CALLERID(num)=NNNNNNN)exten => _XXXXXXXXX,n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@trunk-supervoip) NNNNNNN podstawiamy numer konta SIPPPPPPPPP hasło do konta SIPKKKKKKKK numer telefonu którym chcemy się prezentować: numer polski 9 cyfr, np. 612504000 numer zagraniczny...