Kliknij na link „konfiguruj” przy numerze telefonu.

 

Wybierz usługę Poczta głosowa w menu po lewej stronie. Po prawej stronie skonfiguruj warunki.
Uwaga: Jeżeli nie widać w konfiguracji numeru opcji „Poczta głosowa” dodaj do konta usługę pod dolną belką Usługi globalne wybierz z listy rozwijanej Poczta głosowa.


Połączenie nastąpi na zdefiniowane konto SIP (jedno lub więcej), następnie gdy spełniony jest jeden z warunków nastąpi odtworzenie komunikatu i krótki sygnał dźwiękowy po którym rozpocznie się nagrywanie wiadomości głosowej. Nagrana wiadomość jest wysyłana na adres e-mail zdefiniowany w usłudze i dodatkowo przechowywana w panelu przez okres jednego miesiąca. Nagrania zobaczysz klikając w nazwę usługi „Poczta głosowa” pod belką „Usługi globalne”.
 
 

Info:
Format plików MP3 64kbps 8kHz
 
 

Zobacz również:
IVR (akcja) – poczta głosowa