Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > Wirtualna Centrala

Jak przełączać (transferować) połączenia

Przełączenie (call transfer) rozmowy na inny numer możliwe jest w przypadku połączenia przychodzącego oraz wychodzącego.

Transfer połączenia przychodzącego:
Połączenie przychodzące można przełączyć na inne stanowisko bezpośrednio z poziomu urządzenia (zgodnie instrukcją obsługi urządzenia) lub za pomocą naszej wirtualnej centrali.

Usługa Numery wewnętrzne pozwala przełączać (transferować) rozmowy na numery wewnętrzne (2 lub 3 cyfrowe w ramach jednego konta klienta) oraz na numery spoza naszej sieci. Aby przekazywać rozmowy wewnątrz konta klienta (na inne stanowisko) musisz posiadać aktywną usługę Numery wewnętrzne z przypisanymi 2 lub 3 cyfrowymi numerami wewnętrznymi. Transferować połączenia można również na numery miejskie, numery zewnętrzne lub do kolejek połączeń.

Po odebraniu połączenia do dyspozycji są dwa rodzaje transferu: bezwarunkowy lub warunkowy.
– Transfer bezwarunkowy: Wybierz # i numer docelowy. Aby przyspieszyć przełączenie po numerze docelowym dodaj jeszcze raz # Rozmowa zostanie przełączona bezwarunkowo. Przykład: #22#
– Transfer warunkowy: Wybierz ** i numer docelowy. System zawiesi obecne połączenie i połączy Cię z numerem do którego chcesz przełączyć rozmowę, jeśli zdecydujesz się na transfer rozłącz się (odłóż słuchawkę) lub jeśli chcesz powrócić do osoby dzwoniącej wybierz * Przykład: **22…*

Info:
• Transfer połączenia przychodzącego możesz wykonać również bezpośrednio na numer zewnętrzny (stacjonarny lub komórkowy). Alternatywnie możesz również przypisać numer zewnętrzny do numeru wewnętrznego w Numery wewnętrzne i wybrać przypisany numer wewnętrzny podczas transferu.
• Aby zmienić prezentację numeru podczas transferu połączeń przychodzących na zewnętrzny numer zobacz artykuł Zarządzanie prezentacją w sekcji „Podstawiaj numer dla połączeń przekierowanych”

Transfer połączenia wychodzącego:
Połączenie wychodzące można przełączyć na inne stanowisko tylko bezpośrednio z poziomu urządzenia za pomocą dedykowanego przycisku, np. TRANSFER lub funkcji BLF. (nie używaj #  /  **)

Przekazanie (transfer) rozmowy  działa w zależności od ustawionego w telefonie rodzaju transferu (warunkowy lub bezwarunkowy) w różny sposób w zależności od modelu telefonu.
Transfer warunkowy z zapowiedzią (Attended Transfer):  przed przekazaniem połączenia na inny numer możemy zawiesić obecną rozmowę i wykonać nowe połączenie z trzecią stroną.  Możemy wrócić do pierwszego rozmówcy lub przekazać rozmowę stronie trzeciej.
Transfer bezwarunkowy (Blind Transfer): przekazanie połączenia odbywa się bez wstępnej zapowiedzi i bez możliwości powrócenia do rozmówcy.

Info:
Transfer połączenia wychodzącego możliwy jest na numery wewnętrzne oraz numery zewnętrzne TYLKO za pomocą dedykowanego przycisku na urządzeniu, np. telefonie IP Yealink przycisku TRANSFER. Alternatywnie możesz użyć funkcji konferencji jeśli jest dostępna i scalić połączenia, działanie usługi zależne jest od urządzenia.

Zobacz przykładowy transfer połączenia przychodzącego aparatem Yealink:


Zobacz również:
Jeżeli telefon ma funkcję BLF zobacz tutaj