Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > Konfiguruj numer

Kliknij na link "konfiguruj" przy numerze telefonu.   Wybierz usługę Poczta głosowa w menu po lewej stronie. Po prawej stronie skonfiguruj warunki. Uwaga: Jeżeli nie widać w konfiguracji numeru opcji "Poczta głosowa" dodaj do konta usługę pod...

Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > Wirtualna Centrala

Dzięki usłudze możesz: - zdefiniować które konta SIP będą dzwoniły i w jakiej konfiguracji, - przekierować połączenia, - uruchomić usługę "znajdź mnie", - włączyć pocztę głosową, - ustawić szablon IVR, - ustawić nazwę numeru, - zmienić numer do prezentacji...