Trasowanie połączeń polega na sprawdzeniu połączenia przychodzącego (w oparciu o numer przychodzący) czy przed aktualnym połączeniem zostało wcześniej zrealizowane inne połączenie (lub jego próba) pomiędzy stanowiskiem SIP a inicjującym połączenie numerem. W przypadku włączenia usługi system przed połączeniem sprawdzi w rejestrze numer przychodzący i skieruje takie połączenie bezpośrednio na konto SIP.

Przykład:
Twoja firma korzysta z jednego numeru infolinii, wielu konsultantów wykonuje połączenia wychodzące do klientów tym samym numerem. Nie każde połączenie zostaje odebrane w trakcie próby. Po włączeniu usługi system skieruje osobę oddzwaniającą bezpośrednio na biurko konsultanta.

Jak włączyć:
Przejdź w panelu do zakładki „Dane” w Moje konto, pod belką „Inne” znajdziesz „Trasowanie połączeń”

Skonfiguruj usługę zgodnie z instrukcją. Usługa aktywuje się dla wszystkich kont SIP na koncie klienta.

Info:
・W przypadku zajętości konta SIP system przekaże połączenie na skonfigurowane przyjście na numerze publicznym, np. do scenariusza IVR.
・Usługa działa dla połączeń przychodzących oraz wychodzących

Zobacz również:
Konta SIP a numery publiczne
Jak przełączać (transferować) połączenia