Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > Wirtualna Centrala

Dzięki usłudze możesz: - zdefiniować które konta SIP będą dzwoniły i w jakiej konfiguracji, - przekierować połączenia, - uruchomić usługę "znajdź mnie", - włączyć pocztę głosową, - ustawić szablon IVR, - ustawić nazwę numeru, - zmienić numer do prezentacji...

Baza wiedzy SuperVoIP.pl > FAQ > Pierwsze kroki

Konto SIP jest niezbędne do obsługi połączeń przychodzących i wychodzących, jest to wirtualna linia telefoniczna do podłączenia Twojego urządzenia z naszym systemem. Do konta SIP możesz zalogować równocześnie 5 urządzeń SIP, zalecamy jednak aby każde urządzenie końcowe...