Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

Dzięki usłudze możesz:- sprawdzać datę i godzinę przyjścia połączenia- uruchomić różne akcje w zależności od czasu przyjścia połączenia Warunek czasu:1. Warunek czasu dostępny jest w scenariuszu IVR  2. Jak działa warunek czasu Warunek sprawdza dzień i godzinę w jakim przychodzi połączenie. Do dyspozycji...

Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

Dzięki usłudze możesz: - zdefiniować scenariusz podczas połączenia przychodzącego, - sprawdzać datę i godzinę przyjścia połączenia, - uruchomić własne zapowiedzi, - włączyć tonowe menu, - przekierować połączenie, - sprawdzać czy połączenie zostało odebrane, - uruchomić kolejkę, - wysłać...