Dzięki usłudze możesz:
– uruchomić możliwość wybierania tonowego (witamy w firmie, prosimy o wybór 1…  2… 3…. itd),
– określić akcje po wyborze tonowym, np. które konta SIP mają dzwonić,
– określić akcje w przypadku gdy użytkownik nic nie wybierze lub dokona złego wyboru,
– umożliwić wybór numerów wewnętrznych dla połączeń przychodzących na numer publiczny.

Menu tonowe:
1. Akcja dostępna jest w scenariuszu IVR. 

2. Po wybraniu akcji w edytorze scenariusza widać pole wyboru komunikatu (zapowiedzi powitalnej) oraz domyślną opcję wyboru tonowego 1. Wartość 1 można zmienić na inną cyfrę.

Ustaw akcję dla pozycji” – w tym wybierz akcję która ma zostać wykonana po wybraniu cyfry z menu tonowego.

3. Aby dodać kolejne wybory tonowe kliknij myszką w „Dodaj nowy wybór tonowy„.  Podaj cyfrę wyboru i ustal akcje dla tego wyboru:

4. Na końcu menu można określić akcję gdy użytkownik dokona złego wyboru i kiedy nic nie wybierze. Można ponownie skierować połączenie do menu (ustalić ilość powtórzeń), odtworzyć komunikat, połączyć bezpośrednio na konto SIP, przekierować na dowolny numer lub uruchomić kolejkę:

Przykład:
Zapowiedź z 3 warunkami tonowymi. Po wybraniu cyfry ma połączyć na jedno z kont SIP, po wybraniu cyfry 2 ma połączyć na drugie konto SIP, a po wybraniu cyfry ma nastąpić przekierowanie na komórkę:Ważne:
Pamiętaj aby przypisać przygotowany scenariusz do numeru.
Aby to zrobić na liście usług kliknij „Konfiguruj numer” przy numerze do którego chcesz go przypisać:

Po lewej stronie wybierz IVR a po prawej stronie odpowiedni scenariusz z listy. Po wybraniu naciśnij Zapisz. Teraz wszystkie połączenia przychodzące będą wykonywały się według zapisanego scenariusza.

Porady:

 • przed menu tonowe można dodać akcję „odtwórz komunikat”, np. aby uniknąć ponownego odtwarzania powitania (w przypadku braku wyboru przez dzwoniącego), przydatne gdy powitanie jest długie a menu jest rozbudowane:
  mceclip0.png
 • w menu tonowym można zagnieżdżać kolejne menu, np. kiedy potrzebny jest wybór języka:
  mceclip1.png
 • można włączyć opcję wyboru numerów wewnętrznych (jeśli są zdefiniowane na koncie). Opcja pozwala na niezależny wybór numeru wewnętrznego skonfigurowanego na konto SIP, np. „Wybierz temat rozmowy lub numer wewnętrzny” (nie ma potrzeby informowania o opcji):
  mceclip2.png
  Uwaga: skonfigurowanie tej opcji wydłuża czas oczekiwania przez system na wybór dzwoniącego, np. dla numerów wewnętrznych trzycyfrowych pojawi się krótka przerwa przed kolejną akcją, działa najlepiej dla numerów dwucyfrowych. Jeżeli numer wewnętrzny będzie zajęty system pominie ten wybór i odtworzy komunikat ponownie.
 • można włączyć opcję wyświetlania wyboru na wyświetlaczu telefonu, najlepiej obsługują telefony z wielowierszowym wyświetlaczem, np. Yealink, przydatne jeśli w menu jest wiele wyborów i chcemy go zobaczyć przed odebraniem połączenia:
  mceclip4.png

Kreator scenariuszy 
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na koncie. Zobacz mceclip0.png tutaj


Zobacz również:
PIiki audio / Syntezator IVONA
IVR (akcja) – warunek czasu
IVR (akcja) – odtwórz komunikat


Zobacz przykładowy scenariusz IVR z menu tonowe w naszym nowym panelu: