Dzięki usłudze możesz:
– uruchomić możliwość wybierania tonowego (witamy w firmie, prosimy o wybór 1…  2… 3…. itd),
– określić akcje po wyborze tonowym, np. które konta SIP mają dzwonić,
– określić akcje w przypadku gdy użytkownik nic nie wybierze lub dokona złego wyboru,
– umożliwić wybór numerów wewnętrznych dla połączeń przychodzących na numer publiczny.

Menu tonowe:
1. Akcja dostępna jest w scenariuszu IVR. 

2. Po wybraniu akcji w edytorze scenariuszy zobaczysz pole na wybranie zapowiedzi powitalnej oraz domyślnie pojawi się opcja wyboru tonowego 1. Wartość 1 możesz zmienić na dowolną cyfrę.
Ustaw akcję dla pozycji” – w tym miejscu wybierasz, które akcje mają się wykonać po wybraniu cyfry z warunku tonowego.

3. Aby dodać kolejne warunki tonowe kliknij myszką w „Dodaj nowy wybór tonowy„. Będziesz mógł podać cyfrę i ustalić nowe akcje dla tego warunku.

4. Poniżej masz możliwość określenia co ma się stać gdy użytkownik nic nie wybierze. Możesz ponownie skierować go na centralę, połączyć na konto SIP lub przekierować na dowolny numer lub uruchomić kolejkę. Dodatkowo możesz również ustawić co ma się wydarzyć gdy ktoś dokona złego wyboru czyli nie wybierze żadnej cyfry, którą masz zdefiniowaną.

Przykład:
Zapowiedź z 3 warunkami tonowymi. Po wybraniu cyfry ma połączyć na jedno konto SIP, po wybraniu cyfry 2 ma połączyć na drugie konto SIP, a po wybraniu cyfry ma nastąpić przekierować na komórkę.Porady:

 • przed menu tonowe można dodać akcję „odtwórz komunikat”, np. aby uniknąć ponownego odtwarzania powitania (w przypadku braku wyboru przez dzwoniącego), przydatne gdy powitanie jest długie a menu jest rozbudowane:
  mceclip0.png
 • w menu tonowym można zagnieżdżać kolejne menu, np. kiedy potrzebny jest wybór języka:
  mceclip1.png
 • można włączyć opcję wyboru numerów wewnętrznych (jeśli są zdefiniowane na koncie). Opcja pozwala na niezależny wybór numeru wewnętrznego skonfigurowanego na konto SIP, np. „Wybierz temat rozmowy lub numer wewnętrzny” (nie ma potrzeby informowania o opcji):
  mceclip2.png
  Uwaga: skonfigurowanie tej opcji wydłuża czas oczekiwania przez system na wybór dzwoniącego, np. dla numerów wewnętrznych trzycyfrowych pojawi się krótka przerwa przed kolejną akcją, działa najlepiej dla numerów dwucyfrowych. Jeżeli numer wewnętrzny będzie zajęty system pominie ten wybór i odtworzy komunikat ponownie.
 • można włączyć opcję wyświetlania wyboru na wyświetlaczu telefonu, najlepiej obsługują telefony z wielowierszowym wyświetlaczem, np. Yealink, przydatne jeśli w menu jest wiele wyborów i chcemy go zobaczyć przed odebraniem połączenia:
  mceclip4.png

Kreator scenariuszy 
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na koncie. Zobacz mceclip0.png tutaj