Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

Dzięki usłudze możesz: - uruchomić możliwość wybierania tonowego (witamy w firmie, prosimy o wybór 1...  2... 3.... itd), - określić akcje po wyborze tonowym, np. które konta SIP mają dzwonić, - określić akcje w przypadku gdy użytkownik...