Dzięki usłudze możesz:
– zapisać do zmiennej podawane przez klienta cyfry,
– użyć akcji, które mogą odczytać zapisaną wartość do zmiennej.

Podaj cyfry:
1. Akcja dostępna jest w scenariuszu IVR. 

2. Po wybraniu akcji w edytorze scenariuszy zobaczysz pole na wybranie zapowiedzi powitalnej oraz możliwość zdefiniowania ilości podawanych cyfr. Podane cyfry możesz zapisać do jednej z dwóch zmiennych i wykorzystać je w scenariuszu IVR.

Zobacz poniższy przykład:
Chcemy aby dzwoniący podał nam kod składający się z 5 cyfr, następnie sprawdzimy przy użyciu akcji uruchom link czy te cyfry znajdują się a naszych systemie i dokonamy połączenia na konto SIP. Do sprawdzenia cyfr użyjemy akcji „Uruchom link” w której musimy podać adres url pod którym nasz system sprawdzi podane cyfry klienta i zwróci odpowiednią wartość. Jeśli cyfry posują wynik będzie równy 1 a jeśli nie pasują wynik będzie równy 0. Otrzymany wynik sprawdzimy dzięki akcji „Sprawdź zmienną”.

Kreator scenariuszy 
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na koncie. Zobacz mceclip0.png tutaj