Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

IVR (akcja) – połącz na konto SIP

 

Dzięki usłudze możesz:
– wskazać, które konta SIP mają dzwonić,
– włączyć dodawanie nazwy numeru do pola Caller ID,
– włączyć dodawanie numeru na który się dzwoni do pola Caller ID,
– włączyć muzykę na czekanie,
– dodawać +48 do połączeń przychodzących z Polski,
– ustalić czas dzwonienia

Kreator scenariuszy:
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na Twoim koncie.

Połącz na konto SIP
1. Akcja Połączenie na konto SIP dostępna jest w usłudze IVR. Jeśli jeszcze jej nie masz zobacz jak ją dodać.

2. Jak działa akcja Połączenie na kont SIP

W akcji zaznaczasz, które konta SIP mają dzwonić. 

Możesz ustawić dodatkowo:
– Ile czasu będą dzwonić konta SIP, czyli po jakim czasie system przejdzie dalej do następnej akcji. Jeśli żadne konto SIP nie jest zalogowane system od razu przejdzie do następnej akcji,
– muzykę podczas oczekiwania na połączenie,
– ustawić czy na Twoim telefonie ma pojawić się informacja na jaki numer dzwoni klient (możesz zdefiniować oddzielną nazwę dla każdego Twojego numeru) lub ustawić dodawanie Twojego numeru do numeru klienta (w polu Caller ID będzie widoczny numer klienta-Twój numer),
– możesz również w Caller ID wyświetlać imię lub nazwę klienta, jeśli system znajdzie numer dzwoniącego w Twojej książce adresowej zdefiniowanej w panelu zarządzania,
– możesz dodawać w polu Caller ID +48 do przychodzących polskich numerów.
 

 Info:
– Jeśli chcesz sprawdzić status kont SIP (czy odebrało połączenie, czy było zajęte czy niedostępne) użyj akcję warunek stanu

 
 

Kreator scenariuszy 
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na koncie. Zobacz mceclip0.png tutaj