Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

Dzięki usłudze możesz:- uruchomić możliwość wybierania tonowego (witamy w firmie, prosimy o wybór 1...  2... 3.... itd),- określić akcje po wyborze tonowym, np. które konta SIP mają dzwonić,- określić akcje w przypadku gdy użytkownik nic nie wybierze...