Dzięki usłudze możesz:
– wysłać SMS na zdefiniowany numer lub numer ze zmiennej

Wyślij SMS:
1. Akcja dostępna jest w scenariuszu usłudze IVR. 

2. Jak działa akcja wyślij SMS
mceclip0.png

Akcja wysyła wiadomość SMS na skonfigurowany numer. W treści wiadomości możesz użyć predefiniowanej zmiennej lub zmiennej zdefiniowanej w innej akcji. Akcję wyślij SMS można użyć np. w celu automatycznej odpowiedzi na numer przychodzący lub powiadomienia na zdefiniowany numer o odebranym lub nieodebranym połączeniu.

 

 

Kreator scenariuszy
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na koncie. Zobacz mceclip0.png tutaj