Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

Dzięki usłudze możesz:- wysłać SMS na zdefiniowany numer lub numer ze zmiennej Wyślij SMS:1. Akcja dostępna jest w scenariuszu usłudze IVR.  2. Jak działa akcja wyślij SMSAkcja wysyła wiadomość SMS na skonfigurowany numer. W treści wiadomości możesz użyć predefiniowanej zmiennej...