Dzięki usłudze możesz:
– wysłać wiadomość e-mail dowolnej treści na wcześniej zdefiniowany adres.

Wyślij e-mail
1. Akcja dostępna jest w scenariuszu IVR. 

2. Jak działa akcja wyślij e-mail?

Akcja wysyła wiadomość e-mail na wskazany przez adres. W treści wiadomości możesz użyć zmiennej, która określa numer, dzwoniący do Ciebie. Akcję można użyć w celu powiadomienia np. o nieodebranym połączeniu.
 
 

Kreator scenariuszy
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na koncie. Zobacz mceclip0.png tutaj