Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

Dzięki usłudze możesz:- wysłać wiadomość e-mail dowolnej treści na wcześniej zdefiniowany adres. Wyślij e-mail1. Akcja dostępna jest w scenariuszu IVR. 2. Jak działa akcja wyślij e-mail?Akcja wysyła wiadomość e-mail na wskazany przez adres. W treści wiadomości możesz użyć zmiennej, która określa...