Dzięki usłudze możesz:
– sprawdzić czy połączenie zostało odebrane, czy konto SIP było zajęte lub niedostępne,
– uruchomić inną akcję w zależności od warunku, np. włączyć przekierowanie, gdy połączenie nie zostało odebrane.

Warunek stanu:
1. Akcja dostępna jest w scenariuszu IVR.

2. Jak działa warunek stanu

Warunek może sprawdzić czy konto SIP odebrało połączenie, czy  było zajęte czy niedostępne

Wszystkie akcje, które są poniżej działają gdy warunek jest spełniony czyli jeśli połączenie nie odebrało, było zajęte lub niedostępne. 
Jeśli warunek nie jest spełniony wykonają się akcje z prawej strony, np. w przykładzie powyżej kiedy połączenie zostanie odebrane

Warunek stanu można dodać tylko po akcji „połączenie na konto SIP”, „przekierowanie” lub „Kolejka”. Warunek musi być zaraz pod akcją, którą ma sprawdzić.

 Przykład a):

a) chcemy włączyć przekierowanie na inny numer jeśli nie zostanie odebrane połączenie na koncie SIP:

Możesz dodać kolejny warunek stanu, sprawdź uwagi poniżej:

Warunek stanu można użyć również po akcji przekierowanie, jeśli jednak przekierowanie skonfigurowane jest na numer innego operatora (na przykład komórkowy) warunek nie sprawdzi niedostępności u tego operatora i odtworzy jego komunikaty systemowe. Poproś operatora o wyłączenie komunikatów lub sprawdź jak zachowa się dla ustawienia tylko nie odbiera. Sprawdź działanie dla warunku jest zajęty i również poproś operatora o wyłączenie komunikatów lub sprawdź jak zachowa się dla ustawienia tylko nie odbiera. Niezależnie na numerze przekierowanym wyłącz pocztę głosową i notki SMS lub inne usługi dodatkowe, które realizują się kiedy numer jest zajęty lub niedostępny. Jeżeli powyższe sugestie nie będą skuteczne (zachowanie jest zależne od ustawień operatora) zamień akcję przekierowanie na IVR (akcja) – kolejka połączeń i dodaj agenta na zewnętrznym numerze co powinno rozwiązać problem komunikatów na numerze przekierowanym.

Info:

Połączenia przekierowane taryfikowane są zgodnie z cennikiem połączeń wychodzących:
Cennik połączeń krajowych
Cennik połączeń międzynarodowych

Przykład b):

b) chcemy włączyć komunikat po upływie czasu kolejki, który poinformuje, że nie można odebrać połączenia oraz wysłać e-mail:

Kreator scenariuszy
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na koncie. Zobacz mceclip0.png tutaj