Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

Dzięki usłudze możesz:- sprawdzić czy połączenie zostało odebrane, czy konto SIP było zajęte lub niedostępne,- uruchomić inną akcję w zależności od warunku, np. włączyć przekierowanie, gdy połączenie nie zostało odebrane. Warunek stanu:1. Akcja dostępna jest w scenariuszu...