Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

IVR (akcja) – sprawdź zmienną

Dzięki usłudze możesz:
– sprawdzić wcześniej zapisaną zmienną i podjąć określoną akcję.
– do dyspozycji masz takie warunki jak: równa, nie pusta, większa, mniejsz, zawiera

Sprawdź zmienną
1. Akcja dostępna jest w scenariuszu IVR.

2. Jak działa akcja sprawdź zmienną?


W tym przykładzie sprawdzamy czy zmienna2 jest równa 1.
Jeśli wartość zmiennej2 będzie równa 1 system pójdzie w dół w drzewie IVR. Jeśli wartość zmiennej2 nie będzie równa 1 system uruchomi akcje, które znajdują się po prawej stronie akcji „sprawdź zmienną”.

3. Warunki akcji sprawdź zmienną:
Możesz sprawdzać czy zmienna jest: równa, mniejsza od, większa od, zawiera, nie jest pusta.

 Info:
– zmienne możesz zapisywać w akcjach „uruchom link” oraz „podaj cyfry”

Kreator scenariuszy 
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na koncie. Zobacz mceclip0.png tutaj