Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

Dzięki usłudze możesz:- sprawdzić wcześniej zapisaną zmienną i podjąć określoną akcję- do dyspozycji masz takie warunki jak: równa, nie pusta, większa, mniejsza, zawiera Sprawdź zmienną1. Akcja dostępna jest w scenariuszu IVR. 2. Jak działa akcja sprawdź zmienną? W tym...