Dzięki usłudze możesz:
– uruchomić dowolny link podając różne parametry,
– zapisać wynik linku do zmiennej i użyć w innych akcjach IVR


Uruchom link:
1. Akcja dostępna jest w scenariuszu IVR. 

2. Jak działa akcja uruchom link?

Akcje uruchamia link w którym możesz użyć zmiennych systemowych takich jak: numer przychodzący, numer docelowy, konto SIP które odebrało połączenie oraz użyć zmiennych, które zostały użyte we wcześniejszych akcjach IVR.

Wynik, który zwróci uruchomiony link może zostać zapisany do zmiennej, której wartość możesz wykorzystać w innych akcjach IVR

 
 
 
Kreator scenariuszy
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na koncie. Zobacz mceclip0.png tutaj