Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

Dzięki usłudze możesz:- uruchomić dowolny link podając różne parametry,- zapisać wynik linku do zmiennej i użyć w innych akcjach IVR Uruchom link:1. Akcja dostępna jest w scenariuszu IVR. 2. Jak działa akcja uruchom link?Akcje uruchamia link w którym możesz użyć zmiennych systemowych...