Dzięki usłudze możesz:
– przeszukać tabelę z danymi, która została wgrana do systemu,
– możesz przeszukać tabelę po numerze przychodzążcym lub po zmiennej

Sprawdź tabelę
1. Akcja dostępna jest w scenariuszu IVR. 

2. Jak działa akcja sprawdź tabelę?


Możesz wybrać czy szukać w tabeli numer źródłowy, docelowy czy zapamiętaną zmienną.
Jeśli dana wartość zostanie znaleziona w tabeli to system przejdzie w drzewie IVR w dół. Jeśli wartość nie zostanie znaleziona to system przejdzie w drzewie IVR w prawo. Gdy w tabeli znajdzie się poszukiwana wartość można dodatkowo zapisać wartość z kolumny 2. W ten sposób można szukać i odczytywać różne informacje z własnych tabel i potem w zależności od wyniku odpowiednio kierować połączenie.

3. Tabele danych
Możesz zarządzać wieloma tabelami danych:

Do tabeli importujesz numer i opis. Kolumną obowiązkową jest numer.

 Info:
– zmienne możesz zapisywać w akcjach „uruchom link” oraz „podaj cyfry”

 
 
 
Kreator scenariuszy
Przy pomocy kreatora scenariuszy IVR możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na koncie. Zobacz mceclip0.png tutaj