Dzięki usłudze możesz:
– sprawdzać datę i godzinę przyjścia połączenia
– uruchomić różne akcje w zależności od czasu przyjścia połączenia

Warunek czasu:
1. Warunek czasu dostępny jest w scenariuszu IVR 

2. Jak działa warunek czasu

Warunek sprawdza dzień i godzinę w jakim przychodzi połączenie. 
Do dyspozycji są ustawienia:
– dni tygodnia: podaj dzień pierwszy i ostatni (Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia),
– godzin pracy, np. od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:00 a 15:00
– zakres czasu: np. od godziny 15:00 w piątek do godziny 15:00 w sobotę
polskich świąt jako dni wolnych,
– własnych dni wolnych

Wszystkie akcje, które są poniżej działają gdy warunek jest spełniony czyli połączenie przyjdzie w określonych godzinach podanych w warunku.
Jeśli połączenie przyjdzie poza określonymi godzinami czyli warunek nie jest spełniony wykonają się akcje z prawej strony warunku.

Przykłady:

a) Firma pracuje od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. W godzinach pracy ma dzwonić konto SIP
a po godzinach komunikat informujący o tym, że firma nie pracuje.
Warunek ma uwzględniać również polskie święta.

b) Firma pracuje od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku i w soboty od 8:00 do 14:00
W godzinach pracy ma być uruchomiona kolejka a po godzinach komunikat informujący o tym, że firma nie pracuje.
Warunek ma uwzględniać również polskie święta i własne wolne dni.

Pamiętaj aby przypisać przygotowany scenariusz do numeru.
Aby to zrobić na liście usług kliknij link „Konfiguruj” przy numerze do którego chcesz go przypisać:

Po lewej stronie wybierz IVR a po prawej stronie odpowiedni scenariusz z listy. Po wybraniu na

Kreator scenariuszy IVR
Przy pomocy kreatora możesz w prosty graficzny sposób budować i testować swoje własne IVR. Możesz posiadać wiele szablonów i przydzielać je pod dowolny numer na koncie. Zobacz mceclip0.png tutaj

Zobacz również:
PIiki audio / Syntezator IVONA
IVR (akcja) – przekierowanie
IVR (akcja) – kolejka połączeń