Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > Wirtualna Centrala

Trasowanie połączeń polega na sprawdzeniu połączenia przychodzącego (w oparciu o numer przychodzący) czy przed aktualnym połączeniem zostało wcześniej zrealizowane inne połączenie (lub jego próba) pomiędzy stanowiskiem SIP a inicjującym połączenie numerem. W przypadku włączenia usługi system przed...