Baza wiedzy SuperVoIP.pl > FAQ > Rozliczenia

Zawarcie umowy, okres testowy

Zawarcie umowy następuje poprzez wpłatę środków na saldo konta klienta w systemie przedpłaconym po zaakceptowaniu warunków regulaminu. Opłaty za utrzymanie pobierane są z góry za każdy miesiąc z salda konta, brak środków na koncie na pokrycie opłat za utrzymanie co najmniej jeden miesiąc powoduje zablokowanie usług a następnie rozwiązanie umowy. W przypadku zaprzestania korzystania z usług należy bezzwłocznie usunąć je z panelu lub usunąć całkowicie konto.

Faktury wystawiane są automatycznie na dane znajdujące się na koncie klienta oraz wysyłane e-mailem wraz z powiadomieniem o doładowaniu konta. W panelu w zakładce „Faktury” znajdują się wszystkie wystawione dokumenty rozliczeniowe. Abonent odpowiada za poprawność danych do faktury podanych podczas rejestracji, zmiana danych możliwa jest w zakładce „Dane” w panelu klienta. Faktura proforma generowana jest przy wybraniu opcji przelewu tradycyjnego, proforma ważna jest 7 dni a brak wpłaty w tym terminie równoznaczny jest z rezygnacją deklaracji wpłaty.

Bezpłatny 30 dniowy okres testowy dotyczy każdej usługi dodanej pierwszy raz do konta, np. pierwszy polski numer stacjonarny będzie bezpłatny przez 30 dni, po czym nastąpi naliczenie proporcjonalnie do końca bieżącego miesiąca a kolejne opłaty będą pobierane z góry zawsze 1 dnia miesiąca. Jeżeli usuniesz usługę i dodasz ją ponownie opłata naliczona zostanie proporcjonalnie do końca bieżącego okresu rozliczeniowego czyli aktualnego miesiąca.  

Okres testowy dotyczy również pakietów, każdy pakiet możesz rozszerzyć o usługi niebędące w wybranym pakiecie, np. możesz wybrać „Pakiet 2” i dokupić kolejkowanie, nagrywanie lub inną usługę aby również ją przetestować.

W przypadku usług z opłatą aktywacyjną, np. numerów komórkowych lub zagranicznych pobierana jest opłata aktywacyjna oraz opłata za użytkowanie w bieżącym miesiącu zgodnie z cennikiem w momencie przydzielenia do konta. Usługi z opłatą aktywacyjną oraz połączenia wychodzące nie mają darmowego okresu testowego. Zobacz Jak naliczane są opłaty

Podczas rejestracji konta wybierz pakiet, wpłać 1,00 PLN weryfikujący Twoje dane i przetestuj nasze usługi przez 30 dni. Do testów wybierz polski numer stacjonarny, numer możesz w dowolnym momencie usunąć i kupić samodzielnie inny, np. zagraniczny lub komórkowy. Zobacz Weryfikacja konta

Usług nie można czasowo deaktywować – zawiesić pobierania opłat za utrzymanie. Jeżeli nie chcesz korzystać z usługi usuń ją w panelu lub całkowicie usuń konto klienta. Zobacz Jak usunąć konto abonenckie

 

Zobacz również:
Konta SIP a numery publiczne
Jak przenieść numer 
Jak kupić numer zagraniczny
W jaki sposób mogę korzystać z telefonii VoIP?