Baza wiedzy SuperVoIP.pl > FAQ > Rozliczenia

Zawarcie umowy następuje poprzez wpłatę środków na saldo konta klienta w systemie przedpłaconym po zaakceptowaniu warunków regulaminu. Opłaty za utrzymanie pobierane są z góry za każdy miesiąc z salda konta, brak środków na koncie na pokrycie opłat...