Ustawienia umożliwiają:

– zdefiniowanie grup dla połączeń wychodzących,
– godziny w jakich mogą być wykonywane połączenia,
– ograniczenie możliwości wykonywania i rejestracji kont SIP z konkretnych adresów IP,
– powiadomienie o niedostępności numeru,
– definiowanie czarnej listy numerów

Kliknij w panelu w Moje konto w zakładkę „Bezpieczeństwo”

mceclip0.png

1. Blokowanie / odblokowywanie grup w sekcji > Blokady połączeń wychodzących

Zaznaczając pole wyboru odblokowujesz możliwość wykonywania połączeń wychodzących na konkretną grupę. Możesz dodatkowo ograniczyć możliwość wykonywania połączeń tylko z konkretnego adresu IP.

Zezwolenie na wybieranie połączeń zagranicznych bez 00 i bez znaku + powoduje automatyczne kierowanie ruchu zagranicznego dla wszystkich wybieranych numerów dłuższych niż 9 cyfr. Używaj tej funkcji rozważnie.

W ostatniej kolumnie możesz zezwolić na prezentację numerem kraju, który nie należy do EOG w przypadku połączeń do krajów z obszaru EOG. Funkcja ta jest przydatna w przypadku posiadania numeru spoza obszaru EOG.

2. Monitorowanie dostępności numeru w sekcji > Monitorowanie numerów

Może zdarzyć, że Twój router lub telefon zawiesi się i przestanie przepuszczać rejestrację SIP, jeśli połączenia na Twój numer przestaną docierać i zaznaczysz wariant powiadomienia system wyśle wiadomość przy próbie połączenia na niedostępny numer.

3. Ograniczenie czasu połączeń wychodzących w sekcji > Ograniczanie czasu połączeń

Tutaj można określić maksymalną długość połączenia wychodzącego oraz godziny w jakich mogą być realizowane połączenia wychodzące.

Czarna lista
Aby zdefiniować numery, które mają być zablokowane wybierz „Czarna lista numerów przychodzących i wychodzących”.

Można zdefiniować konkretne numery dla połączeń przychodzących oraz wychodzących oraz dodać opis. Można również blokować zakresy numerów rozpoczynających się od ciągu cyfr.