Ustawienia umożliwiają:

– zdefiniowanie grup dla połączeń wychodzących,
– godziny w jakich mogą być wykonywane połączenia,
– ograniczenie możliwości wykonywania i rejestracji kont SIP z konkretnych adresów IP,
– powiadomienie o niedostępności numeru,
– definiowanie czarnej listy numerów

Kliknij w panelu w Moje konto w zakładkę „Bezpieczeństwo”

1. Blokowanie / odblokowywanie grup w sekcji > Blokady połączeń wychodzących:

Zaznaczając pole wyboru odblokowujesz możliwość wykonywania połączeń wychodzących na konkretną grupę. Możesz dodatkowo ograniczyć możliwość wykonywania połączeń tylko z konkretnego adresu IP.

Zezwolenie na wybieranie połączeń zagranicznych bez 00 powoduje automatyczne kierowanie ruchu zagranicznego dla wszystkich wybieranych numerów dłuższych niż 9 cyfr. Używaj tej funkcji rozważnie.

W ostatniej kolumnie możesz zezwolić na prezentację numerem kraju, który nie należy do EOG dla połączeń do kraju z obszaru EOG, np. Polski. Funkcja ta jest przydatna w przypadku posiadania numeru spoza obszaru EOG, np. USA.

2. Monitorowanie dostępności numeru w sekcji > Monitorowanie numerów

Może zdarzyć, że Twój router lub telefon zawiesi się i przestanie przepuszczać połączenia SIP, w takiej sytuacji, jeśli ktoś zadzwoni na Twój numer, a jest on niedostępny, system wyśle Ci wiadomość z informacją o próbie połączenia na niedostępny numer.

3. Ograniczenie czasu połączeń wychodzących w sekcji > Ograniczanie czasu połączeń

Możesz określić maksymalną długość połączenia wychodzącego oraz godziny w jakich mogą być realizowane połączenia wychodzące.

Czarna lista
Aby zdefiniować numery, które mają być zablokowane wybierz „Czarna lista numerów przychodzących i wychodzących”.

Możesz zdefiniować konkretne numery dla połączeń przychodzących oraz wychodzących oraz dodać opis. Możesz również blokować zakresy numerów rozpoczynających się od ciągu cyfr.