Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > Konfiguruj numer

Ustawienia umożliwiają: - zdefiniowanie grup dla połączeń wychodzących,- godziny w jakich mogą być wykonywane połączenia,- ograniczenie możliwości wykonywania i rejestracji kont SIP z konkretnych adresów IP,- powiadomienie o niedostępności numeru,- definiowanie czarnej listy numerów Kliknij w panelu...