Baza wiedzy SuperVoIP.pl > FAQ > Najczęstsze pytania

Gdzie znajdę fakturę?

Faktury wysyłane są automatycznie na adres e-mail przypisany do konta abonenckiego, są również dostępne na koncie w Moje konto > Faktury. Fakturę lub jej duplikat można samodzielnie wygenerować i pobrać z panelu lub wysłać ponownie na główny adres lub inny dowolny adres e-mail.

Jeżeli na koncie w zakładce Dane zaznaczona jest opcja: Jedna faktura zbiorcza za doładowania wystawiana na koniec miesiąca: TAK wówczas faktura zostanie wygenerowana ostatniego dnia miesiąca za wszystkie doładowania w bieżącym miesiącu.

W zakładce Moje konto -> Dane > Rozliczenia -> „Sposób wysyłki faktury” można dodać alternatywny adres e-mail dla wysyłki faktur. Niezależnie na koncie abonenckim można utworzyć dodatkowego użytkownika (np. dla księgowości) i skonfigurować poziom dostępu (np. tylko do dokumentów rozliczeniowych).

Zobacz również:
Jak naliczane są opłaty
Zawarcie umowy, okres testowy