Baza wiedzy SuperVoIP.pl > FAQ > Najczęstsze pytania

Jak przenieść numer do innego operatora

Numery stacjonarne oraz komórkowe (z naszej puli oraz przeniesione – obsługiwane aktualnie przez SuperVoIP) możesz przenieść do operatora macierzystego lub innego dowolnego operatora posiadającego takie możliwości techniczne. W tym celu kontaktuj się bezpośrednio z operatorem biorcą, z nim zawrzesz nowe zobowiązanie ze starym numerem. Zmiana operatora może spowodować też zmianę rodzaju usługi, np. dla numeru komórkowego z VoIP na GSM. 

Aby proces przebiegł sprawnie podaj operatorowi prawidłowe dane abonenta (sprawdź w zakładce Dane na koncie SuperVoIP) oraz nasze dane (operatora dawcy), które znajdziesz poniżej. Przenoszony numer musi znajdować się na Twoim koncie abonenckim oraz musi być aktywny do dnia przeniesienia – ewentualna blokada nakładana jest przez system przy stanie ujemnym i jest widoczna w panelu.

Nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie z Twojej strony w stosunku do SuperVoIP w trakcie przeniesienia numeru, również wszystkie informacje w trakcie procesu uzyskasz od operatora biorcy. Nie musisz wypowiadać umowy dla kont prepaid, dla kont postpaid okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.

Przeniesienie numeru nie jest równoznaczne z zamknięciem pozostałych usług (nawet jeśli upoważniłeś do wypowiedzenia umowy operatora biorcę) dlatego jeżeli Twój numer został już przeniesiony, nie masz innego numeru w SuperVoIP i nie chcesz korzystać w przyszłości z naszych usług – usuń samodzielnie konto abonenckie w zakładce Dane, więcej info jak usunąć konto tutaj

Przeniesienie numeru regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 t.j.) i „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych” (Dz. U. Nr 249, poz. 1670)

Nasze dane:
ST LINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań
NIP: 779-246-72-42, Regon: 367731529
KRS: 0000684755, Sąd Rejonowy w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy
Wpis do UKE: 12096