Baza wiedzy SuperVoIP.pl > FAQ > Najczęstsze pytania

Faktury wysyłane są automatycznie na adres e-mail przypisany do konta abonenckiego, są również dostępne na koncie w Moje konto > Faktury. Fakturę lub jej duplikat można samodzielnie wygenerować i pobrać z panelu lub wysłać ponownie na główny...