Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > Wirtualna Centrala

Przełączenie (call transfer) rozmowy na inny numer możliwe jest w przypadku połączenia przychodzącego oraz wychodzącego. Transfer połączenia przychodzącego: Połączenie przychodzące można przełączyć na inne stanowisko bezpośrednio z poziomu urządzenia (zgodnie instrukcją obsługi urządzenia) lub za pomocą naszej...