Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > Wirtualna Centrala

Aby przechwycić połączenie przychodzące na inne konto SIP wybierz na klawiaturze telefonu: *8XXX gdzie XXX oznacza numer wewnętrzny, którego połączenie chcesz przechwycić, *8112 aby przechwycić aktualnie dzwoniące konto bez podawania numeru wewnętrznego. Porada:• Możesz przypisać skrót w telefonie do...