Po rejestracji konta w SuperVoIP niezbędne jest wykonanie tradycyjnego przelewu bankowego na dowolną kwotę, minimum 1,00 PLN, kwota ta zasili Twoje saldo prepaid w SuperVoIP, środki na koncie ważne są bezterminowo.

Dane nadawcy przelewu muszą być zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji. Przelew weryfikacyjny należy wykonać z rachunku bankowego, następne zasilenia będą możliwe przez system płatności online, szczegółową instrukcję znajdziesz w panelu.

 

Info:
Obowiązek rejestracji numerów i weryfikacji danych abonenta wynika z zapisów ustawy antyterrorystycznej z dnia 10 czerwca 2016 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Obie ustawy wymagają podania danych przez abonenta swojemu operatorowi. Obowiązek obejmuje wszystkich abonentów i jest niezależny od operatora. Ustawodawca narzucił obowiązek weryfikacji na operatora, nie określił jak ma ona przebiegać oraz nie wyznaczył obowiązku informacyjnego o tych sposobach.

Weryfikacja danych abonenta zazwyczaj trwa jeden dzień roboczy i wymaga zaksięgowania przelewu. Operator może również skontaktować się z abonentem na podany podczas rejestracji numer telefonu. Wykonanie przelewu weryfikacyjnego nie jest równoznaczne z weryfikacją konta abonenta.

Zobacz również:
Jak naliczane są opłaty
Zasilenia (doładowania) konta prepaid