Baza wiedzy SuperVoIP.pl > FAQ > Pierwsze kroki

Czy mogę korzystać z SuperVoIP za granicą?

Z SuperVoIP można korzystać z dowolnej lokalizacji, wystarczy dostęp do sieci Internet. W niektórych krajach lub w niektórych sieciach dostawca internetu może blokować VoIP, jak np. w Egipcie, Indonezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na Białorusi prawo zabrania korzystania z VoIP dlatego upewnij się przed korzystaniem z usługi czy jest to zgodne z lokalnym prawem.