1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową (np.: Internet Explorer lub Chrome )

2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP telefonu, który znajdziesz na wyświetlaczu telefonu. 

3. W oknie logowania wpisz admin, wprowadź hasło logowania z etykiety urządzenia.

4. Przejdź do zakładki KONTO 1 i uzupełnij zgodnie z instrukcją:

  • Konto aktywne: TAK
  • Nazwa konta: Dowolna Nazwa
  • Serwer SIP: sip.supervoip.pl
  • Sip UserID: 7 cyfrowy login, który znajdziesz w zakładce Ustawienia SIP w panelu supervoip.pl najczęściej zaczynający się na 12XXXXX
  • Authenticate ID: 7 cyfrowy login, który znajdziesz w zakładce Ustawienia SIP w panelu supervoip.pl najczęściej zaczynający się na 12XXXXX
  • Hasło: hasło do konta SIP. Hasło zostało wysłane na adres e-mail po rejestracji. Można je zmienić w panelu zarządzania. Hasło do konta SIP jest inne niż do logowania się do panelu.
  • Nazwa: Dowolna Nazwa

5. Zapisz ustawienia przyciskiem Zapisz i zastosuj
6. Przejdź do zakładki Ustawienia sieci 
W wierszu NAT Traversal wybierz Kepp-Alive   
7. Zapisz ustawienia przyciskiem Zapisz i zastosuj

8. Przejdź do Ustawienia protokołu SIP > Ustawienia podstawowe
W wierszu Enable OPTIONS Keep Alive zaznacz TAK 
W wierszu Transport SIP zaznacz TCP
9. Zapisz ustawienia przyciskiem Zapisz i zastosuj

Jeżeli chcesz dodać drugą linię przejdź do KONTO 2 i postępuj analogicznie jak w pkt 4-9