Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja urządzeń > Telefony IP

Yealink – różne modele przewodowe

1. Uruchom przeglądarkę internetową (np.: Internet Explorer, Chrome lub FireFox )

2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP telefonu
Wejdź do menu telefonu do zakładki status aby poznać adres IP urządzenia

3. Wprowadź adres IP urządzenia w pasku adresu przeglądarki internetowej

4. W oknie logowania w polach Użytkownik i Hasło wpisz admin

5. Przejdź do zakładki Account i wprowadź ustawienia:
Line Active: On

Label: dowolna nazwa np. SuperVoIP

Display Name: dowolna nazwa np. SuperVoIP

Register Name: 7 cyfrowy numer konta SIP, który znajdziesz w zakładce Ustawienia SIP w panelu najczęściej zaczynający się na 12……

User Name: 7 cyfrowy numer konta SIP, który znajdziesz w zakładce Ustawienia SIP w panelu
najczęściej zaczynający się na 12……

Password: hasło do konta SIP, hasło zostało wysłane na adres e-mail po weryfikacji lub dodaniu konta SIP.
Hasło można zmienić w panelu klikając na numer konta SIP, hasło do konta SIP jest inne niż hasło do logowania do panelu

SIP Server: sip.supervoip.pl

Enable Outbound Proxy Server: Disabled

Transport: UDP lub TCP

NAT Traversal: Enabled

6. Rozwiń zakładkę Codecs i wybierz:
Enable codecs: PCMA, PCMU, g722

7. Zapisz ustawienia

Porada:
Aby zapobiec złośliwym połączeniom spoza sieci wyłącz bezpośrednie połączenia po IP: Zezwól na połączenie IP > Wyłączone
oraz: Zaakceptuj tylko serwer zaufanych certyfikatów SIP > Włączone
Zapisz zmiany przyciskiem Potwierdź

Zobacz również:
Moje konto SIP nie loguje się