1. z klawiatury telefonu podłączonego do bramki wybierz **** następnie 110# i odsłuchaj adres IP bramki
2. zaloguj się do konfiguratora bramki wpisując w przeglądarce komputera podłączonego do tego samego rutera adres IP bramki i naciśnij ENTER
3. Wpisz w user: admin , hasło: admin
4. Na pierwszym ekranie uzupełnij następujące parametry w Line1
Proxy: sip.supervoip.pl
Display Name/Name: Dowolna nazwa
User ID: login SIP widoczny w panelu supervoip.pl w zakładce moje konto / usługi, jest nim 7 cyfrowy numer konta SIP zaczynający się od 12XXXXX
Password: hasło konta SIP.  Hasło zostało wysłane na adres e-mail po rejestracji, można je zmienić w panelu klienta. Hasło do konta SIP jest inne niż hasło do logowania do panelu.
5. Po wpisaniu parametrów kliknij na dole przycisk SUBMIT.
Bramka zrestartuje się i powinna zapalić się kontrolka Line1 co oznacza, że jest poprawnie zalogowana do sieci.

6. Następnie kliknij na zakładkę Voice następnie Line1 i ustaw:
NAT Mapping Enable: Yes
NAT Keep Alive Enable: Yes

Uwaga: w modelu SPA122 wyposażonym w router dostęp przez www do panelu administracyjnego może być ograniczony przez port ETHERNET
Aby uzyskać dostęp do bramki podłącz kablem LAN komputer, który użyjesz do konfiguracji z portem ETHERNET (żółty kolor na urządzeniu), w pasku adresu przeglądarki komputera wprowadź domyślny adres IP bramki 192.168.15.1 i naciśnij ENTER, powinieneś uzyskać dostęp do konfiguratora www urządzenia.

Reset urządzenia do ustawień fabrycznych:
Z klawiatury telefonu podłączonego do bramki wybierz **** następnie 73738#

Po wybraniu kodu potwierdź realizację wybierając na klawiaturze telefonu cyfrę 1, komunikat głosowy “Option successful” potwierdzi reset, odłoż słuchawkę, urządzenie zostanie automatycznie zrestartowane, wszystkie ustawienia sieciowe i VoIP oraz hasła zostaną utracone.

Ważne: Zalecaną przeglądarką do konfiguracji bramki jest Google Chrome
Jeżeli bramka nie przesyła prezentacji numeru przychodzącego 
przejdź do zakładki Administration > Firmware Upgrade i zaktualizuj oprogramowanie pobierz firmware

Zgodnie z dialplanem podczas wybierania numeru bramka czeka na 10 sek. i dopiero wysyła żądanie do operatora, jeżeli chcesz przyspieszyć wybieranie numeru użyj # po wyborze numeru, np. 612504000#
Możesz również podmienić dialplan na poniższy:
(*xxS0|#xxS0|[1-9]xxxxxxxxS0|00[1-9]xxxxxxxxx.S3|112S0|9[8-9]xS1)
Jeżeli wykonujesz połączenia na numerację AUS – skrócone numery informacyjne, 5 cyfr z zakresu 19000-19999 (np. taxi 19123), numer należy poprzedzić prefiksem miasta – zamień 22 na prefiks swojej strefy numeracyjnej i użyj poniższego dialplanu:
(*xxS0|#xxS0|[1-9]xxxxxxxxS0|00[1-9]xxxxxxxxx.S3|112S0|9[8-9]xS1|<:22>190xxS1)