Aby skonfigurować bramkę należy:

1. Podnieść słuchawkę telefonu podłączonego do urządzenia.
Wybrać *** aby wejść do menu głosowego. Potem wybrać ** – urządzenie poda swój adres IP w języku angielskim
2. w przeglądarce www wpisać ten adres IP,
3. podać domyślne hasło: „admin”,
4. podać następujące parametry w zakładce „FX Port1”:

Primary SIP Server: sip.supervoip.pl
NAT Traversal (STUN): YES
SIP User ID: Login SIP zaczynający się od cyfr 12XXXXX
Authenticate ID: Login SIP zaczynający się od cyfr 12XXXXX
Authenticate Password: hasło do konta SIP. Hasło zostało wysłane na adres e-mail po rejestracji. Można je zmienic w panelu zarządzania. Hasło do konta SIP jest inne niż do logowania się do panelu.
Name: Nazwa dowolna
Outgoing Call without Registration No
Register Expiration: 5

UWAGA!
Jeśli Twoja bramka będzie się często samoczynnie wylogowywać ustaw opcję Use Random Port: YES