Dzięki usłudze możesz:

– zdefiniować, które konta SIP będą mogły używać usługi,
– ustalić rodzaj podsłuchiwania

1. Aby uruchomić usługę w panelu zarządzania wybieramy zakładkę „Moje konto” / „Usługi” rozwijamy listę wyboru usług globalnych i wybieramy usługę „Monitoring rozmów

2. Po zatwierdzeniu usługi wejdź w konfigurację:

W ustawieniach możesz zdefiniować
– konto SIP, które będzie mogło podsłuchiwać,
– ustalić czy ma to być tylko podsłuch, czy ma być możliwość podpowiadania, czy trójstronna konferencja.

Aby uruchomić usługę wybierz na telefonie *4XX, gdzie XX to (dwu lub trzycyfrowy) numer wewnętrzny, który aktualnie prowadzi rozmowę wychodzącą, którą chcesz podsłuchiwać.

Ważne:
Aby korzystać z usługi na koncie musi być aktywna usługa „Numery wewnętrzne”, numer wewnętrzny musi być skonfigurowany do konta SIP.