Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > Nagrywanie i monitoring rozmów

Dzięki usłudze możesz: - zdefiniować, które konta SIP będą mogły używać usługi,- ustalić rodzaj podsłuchiwania1. Aby uruchomić usługę w panelu zarządzania wybieramy zakładkę "Moje konto" / "Usługi" rozwijamy listę wyboru usług globalnych i wybieramy usługę "Monitoring rozmów"2. Po zatwierdzeniu usługi wejdź...