Dzięki usłudze możesz:
– wyeliminować połączenia na których zgłasza się poczta głosowa, zapowiedź lub sygnał faksu,
– ustalić na których kontach SIP usługa ma być aktywna,

Instalacja usługi:
1. Aby uruchomić usługę w panelu zarządzania wybieramy zakładkę „Moje konto” / „Usługi” i z listy usług globalnych wybieramy usługę „Rozpoznawanie poczty głosowej

2. Po zatwierdzeniu usługi kliknij ją na liście usług i zobaczysz jej konfigurację.

3. Teraz możesz zdecydować, które konto SIP będzie miało aktywną usługę oraz ustalić poziom wykrywania. Wykrywanie silne odrzuca również połączenia co do których rozpoznanie poczty nie jest do końca pewne.