Dzięki usłudze możesz:
– zdefiniować konta SIP / numery na których będą nagrywane rozmowy wychodzące,
– ustalić okres przechowywania nagrań w panelu,
– odsłuchiwać i pobierać nagrania w plikach MP3,
– uruchomić automatyczne przesyłanie plików MP3 na serwer ftp.    

 

Instalacja usługi:
1. Aby uruchomić usługę w panelu wybierz zakładkę „Moje konto” > „Usługi”
z listy usług globalnych wybierz usługę „Nagrywanie połączeń wychodzących

2. Po zatwierdzeniu kliknij w nazwę usługi na liście usług.

3. Skonfiguruj okres przechowywania nagrań i zatwierdź.

4. Skonfiguruj na których kontach SIP usługa ma być aktywna i zapisz zmiany.

5. Możesz skonfigurować wysyłkę nagrań na własny serwer ftp 
(raz w miesiącu, raz dziennie, co godzinę, co 30 lub 15 minut).

Info:
Nagrania zapisywane są w formacie stereo z podziałem na strony źródłową i docelową. Format ten ułatwia odseparowanie uczestników rozmowy. W razie preferencji mono skorzystaj z funkcji mono dostępnej na urządzeniach audio. Format stereo umożliwia analizy rozmów z podziałem na strony.

Zobacz również:
Nagrywanie połączeń przychodzących