Dzięki usłudze możesz: 
– uruchomić pokój konferencyjny,
– umożliwić jednoczesną rozmowę wielu osób dzwoniących pod numer telefonu przypisany do pokoju konferencyjnego,
– umożliwić jednoczesne słuchanie rozmowy (audycji) przez wiele osób dzwoniących pod jeden numer telefonu,
– ograniczyć usługę poprzez PIN lub autoryzowaną listę numerów wdzwaniających się do usługi,
– brak ograniczeń co do ilości jednoczesnych połączeń na pokój

Panel konferencji pozwala na:
– włączanie lub wyłączanie mikrofonu użytkownikom konferencji
– usuwanie użytkowników
– dostępność również jako niezależny link URL, który można otworzyć bez konieczności logowania się do systemu

Instalacja usługi:
1.  Aby uruchomić usługę w panelu wybierz zakładkę „Moje konto” / „Usługi” i z listy usług globalnych wybierz usługę „Konferencje”

2. Aby skonfigurować usługę poszukaj na liście usługi globalnej „konferencje” i kliknij w link.
Następnie wybierz, który z Twoich numerów ma być numerem konferencyjnym.

3. Teraz możesz zdefiniować następujące parametry:

– Administrator numeru:  administrator ma specjalne uprawnienia. Można podać jako administratora numer, który jest numerem konferencyjnym jeśli ma on być jedynym nadawcą dźwięku.
– Autoryzacja: możesz autoryzować uczestników poprzez PIN, samą listę numerów lub listę numerów i PIN
– wycisz mikrofon dla wszystkich oprócz admina,
– nie pozwól włączyć mikrofonu,
– nie odtwarzaj dźwięków dołączania i odłączania użytkowników.

UWAGA! 
Podczas połączenia konferencyjnego dostępne są dodatkowe funkcje poprzez wybranie odpowiedniej cyfry na klawiaturze telefonu
1 – Włączenie lub wyłączenie mikrofonu
2 – Zablokowanie lub odblokowanie konferencji (opcja dostępna tylko dla administratora)
3 – Usunięcie ostatniego dołączonego użytkownika (opcja dostępna tylko dla administratora)
4 lub 6 – Regulacja głośności konferencji
7 lub 9 – Regulacja czułości mikrofonu
8 – Zgłoszenie chęci zabrania głosu (żądanie zobaczysz w panelu konferencji jako ikonę dłoni przy numerze dzwoniącego) wtedy możesz włączyć mikrofon zgłaszającemu

Jeśli chcesz aby obok numeru telefonu w panelu konferencji pojawiała się nazwa dzwoniącego przejdź do zakładki “kontakty” i zdefiniuj jego nazwę